Kitchen Sinks

Stainless Steel Double Bowl

Stainless Steel Single Bowl

Farmhouse Apron

Quartz Composite

Stainless Steel Double Bowl

UNDERMOUNT

18G 50/50 – 3118

SIZE: 32 1/4″ X 18 1/2″

DEPTH 1: 8″

Depth 2: 8″

18G 60/40 – 3120S

SIZE: 32 1/2″ X 20 1/2″

DEPTH 1: 9″

Depth 2: 7 1/2″

18G 40/60 – 3118

SIZE: 31 1/2″ X 20 1/2″

DEPTH 1: 7 1/2″

Depth 2: 9″

18G 60/40 3120

SIZE: 30 3/4″ X 19 1/2″

DEPTH 1: 9″

Depth 2: 7 1/2″

18G 40/60 – 3120

SIZE: 30 3/4″ X 19 1/2″

DEPTH 1: 9″

Depth 2: 7 1/2″

HANDCRAFTED

18G 50/50 – 3118

SIZE: 32 1/4″ X 18 1/2″

DEPTH 1: 8″

Depth 2: 8″

Stainless Steel Single Bowl

UNDERMOUNT

18G 1210

SIZE: 14 15/16″ X 12 5/8″

DEPTH 1: 7″

18G 1618

SIZE: 18″ X 16″

DEPTH 1: 8″

18G 2318

SIZE: 23 3/8″ X 17 3/4″

DEPTH 1: 8″

18G 2321

SIZE: 23 1/4″ X 21″

DEPTH 1: 8″

18G 3018

SIZE: 29 7/8″ X 18 1/16″

DEPTH 1: 8″

HANDCRAFTED

16G 2318

SIZE: 23″ x 18″

DEPTH 1: 10″

16G 3219

SIZE: 32″ X 19″

DEPTH 1: 10″

Farmhouse Apron 16G 3321

SIZE: 32 7/8″ X 20 3/4″

DEPTH 1: 10″

Farmhouse apron Sinks

Fireclay White Double Bowl 5050 – 3220

SIZE: 31 7/8″ X 19 3/4″

DEPTH: 8 1/2″

Fireclay White Single Bowl – 3020

SIZE: 30″ X 19 3/4″

DEPTH: 8 1/2″

Double Bowl Apron 16G 50/50 – 3321

SIZE: 32 7/8″ X 20 3/4″

DEPTH: 10″

Single Bowl Apron 16G 3321

SIZE: 32 7/8″ X 20 3/4″

DEPTH: 10″

Quartz composite sinks

UNDERMOUNT

Black Quartz Double Double 50/50 – 3219

SIZE: 32 1/2 X 19 1/2″

DEPTH: 9″ / 9″

Black Quartz Double Bowl 60/40 – 3219

SIZE: 32 1/2″ X 19 1/2″

DEPTH: 9″ / 9″

Black Quartz Single Bowl 3219

SIZE: 32 1/2″ X 19 1/2″

DEPTH: 9″

Grey Quartz Double Bowl 50/50 – 3219

SIZE: 32 1/2″ X 19 1/2″

DEPTH: 9″ / 9″

Grey Quartz Double Bowl 60/40 – 3219

SIZE: 32 1/2″ X 19 1/2″

DEPTH: 9″ / 9″

Grey Quartz Single Bowl 3219

SIZE: 32 1/2″ X 19 1/2″

DEPTH: 9″